Các trường hợp phải chuyển sang thuê đất

Các trường hợp phải chuyển sang thuê đất

11/12/2021

 

Các trường hợp phải chuyển sang thuê đất mà bạn cần phải biết để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

Các trường hợp phải chuyển sang thuê đất

Tìm hiểu các trường hợp phải chuyển sang thuê đất

Tìm hiểu các trường hợp phải chuyển sang thuê đất

Các trường hợp phải chuyển sang thuê đất được quy định rõ tại Điều 60 Luật Đất đai 2013 như sau:

- Các cá nhân, tổ chức Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau khi hết hạn thuê thì phải chuyển sang thuê đất theo luật định.

- Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và nộp tiền thuê đất.

- Cá nhân, tổ chức Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này đã nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này.

- Tổ chức kinh tế thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của Luật này mà đã nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn còn lại của dự án mà không phải chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật này.

Như vậy, với các trường hợp phải chuyển sang thuê đất như trên, các cá nhân, tổ chức Việt Nam hiện đang định cư ở nước ngoài chính nhà những đối tượng chủ yếu cần phải quan tâm nhất để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thủ tục chuyển đổi sang thuê đất hiệu quả

Thủ tục chuyển đổi sang thuê đất hiệu quả

Thủ tục chuyển đổi sang thuê đất hiệu quả

Để giải quyết tốt nhất các trường hợp phải chuyển sang thuê đất một cách hiệu quả trước hết chính là phải hoàn thiện thủ tục chuyển đổi thuê đất phù hợp, đúng pháp luật. Để làm được điều đó, hãy liên hệ với các văn phòng tư vấn pháp luật, đất đai để làm việc hiệu quả nhất. Các văn phòng tư vấn pháp luật, đất đai này sẽ giúp các bạn có thêm hiểu biết và chuẩn bị đầy đủ thủ tục, giấy tờ cần thiết để chuyển đổi sang thuê đất hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ các trường hợp phải chuyển sang thuê đất bạn cần chú ý để chuyển đổi sang thuê đất hiệu quả.

Website: hellohomes.vn

 

Bài viết khác