Một số sở gửi công văn lên UBND TP.HCM về tình trạng một số chủ đầu tư nhà, đất 'lách luật'

Một số sở gửi công văn lên UBND TP.HCM về tình trạng một số chủ đầu tư nhà, đất 'lách luật'

04/03/2021

Đó là chỉ đạo mới nhất được đưa ra trong công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản, do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình ký chiều 4-3.

Công văn được ban hành sau khi một số sở có công văn gửi UBND TP.HCM về thông tin phản ánh trên báo chí gần đây cho thấy tình trạng một số chủ đầu tư "lách luật" trong mua bán, chuyển nhượng sản phẩm dự án bất động sản cũng như tình trạng không ít người dân "ngậm trái đắng" khi mua nhà trên giấy.

Theo đó, chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Công thương tiếp tục triển khai thông tin đến các chủ đầu tự dự án nhà ở, đảm bảo thực hiện theo quy định các mẫu hợp đồng đã được quy định.

Tất cả chủ đầu tư có trách nhiệm phải ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu quy định, đảm bảo về hình thức, nội dung và thủ tục đăng ký hợp đồng.

Mặt khác, chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên - môi trường triển khai thực hiện tốt thông tư 07 năm 2019 của bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở, ngành nghiên cứu góp ý có chất lượng đối với các dự thảo nghị định quy định về giao dịch bảo đảm; Luật sửa đổi, bổ sung Luật công chứng 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai 2013; Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Luật nhà ở 2014...

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Bài viết khác