Đất sổ hồng có được xây nhà không

Đất sổ hồng có được xây nhà không

29/11/2021

 

Đất đai là vấn đề ngày nay được nhiều người quan tâm. Khi có một mảnh đất ai cũng muốn chắc chắn rằng mình có quyền được sử dụng và có những giấy tờ chứng thực theo đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn có trong tay sổ hồng của một miếng đất thì có được xây nhà không? 

Đất sổ hồng có được xây nhà không 

Đất sổ hồng có được xây nhà không 

 

Đất có sổ hồng là gì

 

Sổ hồng là cách gọi chung của một cuốn sổ có bìa màu hồng cánh sen‚ cuốn sổ có tên Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất‚ quyền sở hữu đối với nhà ở và các tài sản khác có gắn liền với đất.

 

Sổ hồng mang giá trị pháp lý do Nhà nước cấp với mục đích xác nhận quyền sử dụng đất‚ quyền sở hữu đối với nhà ở và các tài sản khác có gắn liền với đất hợp pháp. Do đó đất có sổ hồng là đất hợp pháp và có thuộc quyền sở hữu của chủ. 

 

Đất sổ hồng có được xây nhà 

Đất sổ hồng có được xây nhà 

 

Đất sổ hồng có được xây nhà không

Đất có sổ hồng là đất đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của người chủ. Người chủ sở hữu mảnh đất đó có quyền được xây nhà trên mảnh đất theo nhiều kiểu khác nhau, có quyền được sử dụng miếng đất. Diện tích đất được ghi trong sổ hồng giới hạn đến đâu thì chủ sở hữu có quyền được xây dựng nhà ở đến đó. 

Nếu lên trên cao mà diện tích nhà ở nhiều hơn vị trí cho phép thì sẽ có những vấn đề khác xảy ra. Việc xây dựng nhà ở phải là đất thổ cư và không nằm trong diện quy hoạch. Nếu đất nằm trong diện quy hoạch hay là đất dự án bên chủ dự án có quyền thu hồi lại nếu như sổ hồng đó không phải tên chính chủ của người xây nhà. 

 

Đất sổ hồng được xây nhà nhưng với đất có sổ hồng chung nghĩa là nhiều chủ sở hữu thì cần phải có sự đồng nhất trong việc xây nhà để tránh việc tranh chấp ảnh hưởng sau này. Khi đất có sổ hồng, người chủ sở hữu có thể quyết định xây nhà trên miếng đất bất cứ lúc nào, ở khoảng thời gian nào. Với đất có sổ hồng, bạn là người chính chủ thì có quyền quyết định để xây dựng nhà ở trên đất có sổ hồng đó cũng như sinh sống và có quyền chuyển giao. 

 

Website: hellohomes.vn

 

Bài viết khác